donderdag 19 mei 2016

School verkeersexamens weer begonnen


Er zijn weer  spannende tijden voor de leerlingen van groep 7 en/of groep 8 van de basisscholen aangebroken. Na de nodige theorielessen is het nu tijd van de praktijk op straat.
Met name de basisscholen, die gaan voor het BVL (Brabants Veiligheids Label) zijn hier in deze tijd volop mee bezig.
Om het Brabants Veiligheidslabel te behalen moeten scholen een bepaald aantal punten scoren, als het gaat om verkeersonderricht en projecten in het kader van de jeugd-verkeersveiligheid. 

De basisschool de Startbaan in Meerhoven heeft inmiddels dat label, maar moet ook jaarlijks de daaraan verbonden verplichtingen leveren, om dit label te behouden. En het school-verkeersexamen is daar één van.
Afgelopen woensdag 18 mei 2016 was het weer zover voor de Startbaan-kinderen. Circa 80 leerlingen  van de groepen zeven en acht namen in de ochtenduren deel aan het examen. Daarbij gade geslagen door de wijkagent van Meerhoven, Dick de Heus.   Min of meer gespannen, volgden zij met hun fiets het parcours, dat door de door gemeente geplaatste standaard bordjes was aangegeven. Soms moest, vanwege wegwerkzaamheden, van het parcours worden afgeweken, maar ook dat was goed door de organisatie, in dit geval Silvy Wiegant van de Startbaan, aangegeven.

Nagenoeg alle leerlingen wisten het parcours succesvol- én conform de voorschriften van het RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeersteken|) af te leggen. Een enkeling miste halverwege de route een richtingbordje. Deze leerling mocht na afloop onder het vakkundig toezicht van Silvy nog een klein  parcoursje afleggen, en slaagde zo ook hier voor het begeerde verkeersdiploma.

Op meerdere plaatsen in Eindhoven zullen in de komende weken eveneens dergelijke schoolverkeersexamens worden afgelegd. Mocht U als verkeersdeelnemer jeugdige fietsers of fietssters met een opvallend, doorgaans oranje, hesje  tegen komen, dan weet U waar deze jeugdige fietsers/sters mee bezig zijn.