maandag 21 maart 2016

Echt – of speelgoed ?


In toenemende mate worden politieagenten op straat geconfronteerd met jongeren,  met speelgoedwapens, die sprekend lijken op echte vuurwapens. Dit is mogelijk het gevolg van de inwerkingtreding van de Europese speelgoedrichtlijn en de aanpassing van  de Regeling wapens en munitie in 2014 waardoor bepaalde speelgoedwapens niet langer verboden zijn, althans het bezit daarvan. Het zichtbaar dragen  op de openbare weg en in voor publiek toegankelijke ruimtes  zoals horeca en scholen is  in veel gevallen echter wel verboden. Hier kunnen dergelijke speelgoedwapens door de aard of omstandigheden al snel als dreigingsvoorwerp gezien worden.  In beslagname en een proces-verbaal zal hier dan ook het gevolg zijn. 
Bij speelgoedwinkels, kermissen  etc. mogen speelgoedwapens,  die voldoen aan de voorwaarden  (jonger dan 14 jaar en het CE-keur-merk) aanwezig zijn en verkocht worden. 
Let er wel op dat het eerst goed ingepakt wordt, voordat men er de straat mee opgaat.

Wilt U reageren op dit bericht, dan kunt U het contactformulier invullen bij onderstaande link;