zondag 1 maart 2015

Proef met Politie app in Eindhoven

De Politie app heeft vanaf 26 februari een update, de grootste tot nu toe. Met deze update start ook een proef in Eindhoven-Centrum waarbij gebruikers, als ze dat willen, locatiespecifieke berichten van de politie ontvangen op hun smartphone. Dan gaat het bijvoorbeeld om berichten aan appgebruikers die zich in een gebied bevinden waar brand is gesticht of als er in hun straat is ingebroken. Via een pushbericht worden gebruikers dan opgeroepen om extra alert te zijn, maatregelen te nemen of de politie te informeren.
De politie kan bij de Eindhovense proef een gebied selecteren waarbinnen het bericht wordt verstuurd. De mensen in dat gebied - die de app hebben gedownload en hebben aangegeven locatiespecifieke berichten te willen ontvangen - krijgen een melding op hun smartphone. Dit zorgt voor meer alertheid en mensen kunnen hun steentje bijdragen aan het voorkomen en oplossen van misdrijven.

Locatie specifieke berichten
Bij de noviteit in Eindhoven wordt gebruik gemaakt van locatiespecifieke berichten. Het ontvangen van berichten op basis van de locatie is niet nieuw, maar de gebruiker moest het gebied altijd van te voren opgeven. Tijdens de proef worden ook mensen bereikt die ergens op bezoek zijn of een evenement bezoeken. De politie kan niet zien wie het bericht ontvangen, maar ziet alleen om hoeveel mensen het gaat. Zo wordt de privacy van de app-gebruikers gewaarborgd.
Proces

Er zijn duidelijke regels gesteld over de hoeveelheid en het soort berichten dat via de app wordt verstuurd, zodat gebruikers niet overspoeld worden met pushberichtjes. De proef duurt drie maanden. Daarna wordt er geëvalueerd en besloten of de locatiespecifieke berichten ook in de rest van Eindhoven en Nederland worden ingezet.

Instructie video
Op de bijgevoegde instructievideo  zijn de werking en de mogelijkheden aangegeven