zaterdag 7 maart 2015

Nieuwe CAO bij de politie nog niet rond

Ook bij de politie bestaat er een collectieve arbeids overeenkomst met de werkgever, in dit geval minister Ivo Opstelten.  In het kader van een nieuwe cao-termijn vonden er onlangs  een aantal overleggen plaats tussen de politievakbonden enerzijds en de Minister anderzijds. Hierbij bleken de onderlinge standpunten  mijlenver uit elkaar te staan. De vakbonden hebben zich genoodzaakt gezien, de Minister een ultimatum te stellen.  Mochten beide partijen niet tot elkaar komen, dan zijn acties bij de politie niet uit te sluiten.
Dit filmpje toont een collega in Amsterdam.   https://t.co/1KNPOjjHqn   Maar het zou zo maar een van de wijkagenten in Meerhoven kunnen zijn.......

Wilt U reageren op dit bericht, dan kunt U het contactformulier invullen bij onderstaande link;